STIPENDIEINFORMATION 1.1.2019

Svenska Barnträdgårdslärarföreningen delar ut två olika slags stipendier.

Alla föreningsmedlemmar kan ansöka om stipendier.

Ett för kurser och/eller fortbildning (A) och ett för projekt (B).

Dessutom är det möjligt att ansöka om bidrag för införskaffad facklitteratur och pedagogiskt material (C).

A) Stipendier för kurs eller fortbildning som gagnar småbarnspedagogiken ur Helga Bengelsdorffs fond

B) Stipendier för projekt som utvecklar barnträdgårdslärararbetet och befrämjar småbarnspedagogiken ur Thyra Hanemanns fond.

  • motivering (förklaring av projekt)
  • tidsplan
  • kostnadsplan

C) Bidrag för införskaffad facklitteratur och/eller pedagogiskt material ur Thyra Hanemanns fond.I ansökan ska ingå en motivering hur litteraturen höjer den pedagogiska kompetensen och hur materialet stöder den pedagogiska verksamheten samt kopia på kvittot.

Anvisningar:

  • Ansökningstiden för stipendierna är fortlöpande, från och med 1.1.2019
  • Ansökningsblanketten finns under mellanbladet "Stipendieansökan".
  • En kurs/fortbildning/projekt per ansökan och max. en ansökan per år.
  • Gäller stipendier A och B
  • Resor, ersättning för lönebortfall, inskrivningsavgifter eller tentamensavgifter ersätts inte
  • Styrelsen fattar beslut i juni (lämna in ansökan senast 31.5) och december (lämna in ansökan senast 30.11). Styrelsens beslut kan inte överklagas.
  • Redovisning lämnas in enligt de anvisningar som finns i beslutet.