Hur neuromotorik kan hjälpa inlärningen
- Tom-Stefan Witting 21.4.2018

Många barn har en begränsad motorik. Under några timmar får ni lära er mera om motorikens betydelse för kognition, vakenhetsgrad och inlärning. Vad finns det för samband och hur hänger det ihop utifrån ett neurologiskt perspektiv?


Ergoterapeut Tom-Stefan Witting har över 15 års erfarenhet inom barnhabilitering och fortbildning för daghems- och
skolpersonal. Han har specialiserat sig på människans grundläggande motoriska och emotionella utveckling som bör ske under våra fem första levnadsår.

Tid:
lördagen den 21 april 2018 kl 9.30 – 15.00

Plats: Hanaholmen, Hanaholmsstranden 5, Esbo

Vi bjuder på:

Föreläsning och workshop med Tom-Stefan Witting

Morgonkaffe med tilltugg samt buffélunch

Anmälan sker via denna anmälningsblankett

Kom ihåg att meddela eventuella matallergier eller specialkost i samband med anmälan. Det finns 50
platser.

Sista anmälningsdag är 31.3.2018.

Inom februarimånad tar vi emot anmälningar av våra egna medlemmar. Därefter är studiedagen öppen för alla
intresserade. Studiedagen kostar 60€ för icke medlemmar och faktureras i samband med anmälan.

Din anmälan är bindande: Detta betyder att om du blir borta eller annullerar efter 5.4.2018 så faktureras du på 60€ (gäller föreningens medlemmar
eftersom alla andra betalar deltagaravgiften)