Donationer

Styrelsen beslöt på styrelsemötet 7.3.2022 att göra en donation till UNICEF till förmån för barnen i Ukraina.