Stipendieansökan


Ansökan om stipendie görs med respektive ansökningsblankett nedan:


Ansökan för kurs eller fortbildning som gagnar småbarnspedagogiken:

Ansökningsblankett för stipendie A


Ansökan för projekt som utvecklar barnträdgårdslärararbetet och befrämjar småbarnspedagogiken:

Ansökningsblankett för stipendie B


Ansökan om bidrag för införskaffad facklitteratur:

Ansökningsblankett för litteraturbidrag

OBS! Kopia på kvitto för införskaffad facklitteratur skickas separat till föreningens e-post:

hulis@hulis.fi