Stipendieansökan


Ansökan om stipendie görs med respektive ansökningsblankett nedan:


Ansökan för kurs eller fortbildning som gagnar småbarnspedagogiken:

Ansökningsblankett för stipendie A


Ansökan för projekt som utvecklar lärararbetet och befrämjar småbarnspedagogiken:

Ansökningsblankett för stipendie B


Ansökan om bidrag för införskaffad facklitteratur och/eller pedagogiskt material:

Ansökningsblankett för litteraturbidrag

Kopia på kvitto för införskaffad facklitteratur skickas separat till föreningens e-post:

hulis@hulis.fi


Ansökan om bidrag för avlagda studiehelheter i fördjupande syfte. Gäller studiehelheter som avlagts från 1.1.2019 framåt. Bidraget utbetalas enligt uppnådda studiepoäng:

120 sp - examensnivå (magister/master)

60 sp - ämnesstudier

25 sp - grundstudier

Bidrag för avlagda studiehelheter

Bidraget utbetalas mot kopia på studieintyg eller betyg. Skicka betyget till

e-post: hulis@hulis.fi. Dölj din personbeteckning.