Välkommen på inspirationskväll

onsdagen den 27.1.2016

Kom och lyssna på Marjatta Kallialas föreläsning

"Småbarnspedagogik handlar om att göra - Varhaispedagogiikka on tekoja"


Tid: onsdagen den 27.1.2016 kl. 18-20.30

Plats: Lilla Luckan, Simonsgatan 9, Helsingfors

Anmäl dig senast 15.1.2016 till föreningens

e-post svenskabtglf@luukku.com eller på föreningens FB sida.

Vi bjuder på en saltig bit
Hjärtligt välkommen!

Marjatta Kalliala är docent i småbarnspedagogik och arbetar som universitetslektor vid

Helsingfors universitets lärarutbildning.

Marjatta är expert på småbarnsfostran och hon är speciellt intresserad av barns lek. Hon

har gett ut bland annat böckerna Kato mua! och Lapsuus hoidossa?

Marjatta är en förespråkare för barnens rätt att få koncentrera sig på sin egen lek. Därtill

talar hon om t.ex. växelverkan mellan barn och vuxna.

http://www.speakersforum.fi/marjatta.kalliala