Kallelse till höstmötet:

Välkommen på föreningens ordinarie höstmöte onsdagen 23.11.2022, klockan 18.00.

Du kan delta på höstmötet på plats i Akavahuset (Klockbron 7, 00520 Helsingfors) eller på distans via Teams.

På höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden så som:

verksamhetsplanen och budgeten för 2023val av föreningens ordförande samt styrelse med personliga suppleanter för perioden 2023–2024som övrigt ärende presenteras styrelsens förslag till nya stipendiestadgar och föreningsmötet beslutar om dem

Som bilaga mötets föredragningslista.

Efter mötet får vi höra Kirsi Sutton (specialsakkunnig på arbetsmarknadsfrågor inom OAJ) berätta om förhandlingsresultaten gällande vårens nya avtal och justeringspotten från 1.10.

Anmälan till höstmötet görs via en Formsanmälningsblankett för att vi ska kunna beräkna traktering för er som kommer till Akavahuset och för att kunna skicka Teamslänk till er som deltar på distans.

Anmäl dig till mötet senast måndagen 14.11. https://forms.office.com/r/zbvSu4ptSc

På höstmötet väljs föreningens ordförande och styrelsemedlemmar med personliga suppleanter – via anmälningsblanketten kan du meddela om ditt intresse för styrelsearbete. Nya aktiva är varmt välkomna med.


Du får Teamslänken och anvisningar om hur du deltar på distans någon dag innan höstmötet.

Kvällens tidtabell:

17.30 traktering (för er som deltar på plats i Akavahuset)

18.00-19.00 Höstmöte

19.00-20.00 Kirsi Sutton

Varmt välkomna på föreningens stadgeenliga höstmöte.

Mvh

Johanna Karlsson samt föreningens övriga styrelsemedlemmar.