VÄLKOMMEN SOM MEDLEM TILL

Huvudstadsregionens lärare inom småbarnspedagogik r.f. (HuLiS)


Föreningen har medlemmar i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Sibbo, Kyrkslätt, samt strömedlemmar från andra orter. Vår takorganisation är AKAVA där vi hör till OAJ som är undervisningssektornsfackorganisation. Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF är vår egen sakkunnig organisation och dit hör föreningen. Du är personmedlem i Huvudstadsregionens lärare inom småbarnspedagogik r.f.

Föreningens målsättning är att upprätthålla medlemmarnas yrkesskicklighet och bevaka småbarnspedagogiska frågor i kommunerna. Vi bevakar även löne- och personalpolitiska frågor. Vi samlas till två ordinarie föreningsmöten, höstmöte och vårmöte. Utöver dem ordnar vi fortbildningar, pedagogiska café och föreläsningar, som medlem har du möjlighet att ansöka om föreningens stipendier (fortbildning,projekt, litteratur) I medlemsavgiften till förbundet ingår HuLiS avgift samt förmånerna: OAJ:s sakkunskap, tillgång till förtroendemän, försäkringar (iTurva) fortlöpande reseförsäkring, ansvars- och rättsskyddsförsäkring för yrkespersoner, tidningarna Opettaja och Lastentarha, arbetslöshetsskyddoch olika medlemsförmåner. Kolla förmånerna på www.oaj.fi och www.jasenedut.fi.

Anmäl förändringar (moderskapsledigheter, arbetslöshet, byte av arbetsplats m.m.) via OAJs webbsida.

Föreningens e-post: hulis@hulis.fi

Telefonnummer: 041-7535537 (ordförande Johanna Karlsson)

Facebook: vi har en sluten grupp som heter Huvudstadsregionens lärare inom småbarnspedagogik r.f - välkommen med!

Webbsida: http://svbtl.kotisivukone.com/


Kontakta oss gärna ifall du har frågor eller idéer!