Styrelsen 2022

Ordförande: Johanna Karlsson

Ordförande Johanna Karlson

Viceordförande: Emmi Thompson, arbetskommun: Esbo

Viceordförande Emmi Thompson

Sekreterare: Kristina Carlsson

Kassör: Kati Nieminen


Informatör: Christina Sandström

Kommunikatör: Elisabet Horsma-Strang


Organisatör: Micaela Pohjola